top of page

Ceramic Horses

YELiZ SAYDAN

About

 

ENG
The culture of horse breeding in Anatolia is dating back to the ancient times. Particularly at the region of Ida Mountains, this culture became a part of everyday life by taming wild horses and it was inspired to the mythological stories. One of them is the legendary wooden horse of Troia ancient city. This perception has also reflected to the Çanakkale ceramics meanwhile. From late 17th to 20th, the city of Çanakkale had become one of the most important centre of ceramic production. It was as early the beginning of the 18th century that Canakkale ceramics caught the attention of many foreign travellers with its unique style, ornaments and design concept. Especially, between the 19th and early 20th century, zoomorphic figures have been produced by local potteries in various forms and techniques. And the horses which made of ceramic were one of the most remarkable ones from the others. This traditional horse figure of Çanakkale had been also used for daily usage during the time. The figure which constituted a rich part of traditional Çanakkale ceramics until 20th century and still has been interpreted by many ceramic artists today. Çanakkale ceramics are produced with original Çanakkale's soil and glaze are being exhibited in various museums of the world, especially Europe, and they still attract attention of many collectors.


TR
Anadolu’daki at yetiştiriciliği kültürü antik dönemlere dayanmaktadır. Özellikle Kaz Dağları bölgesinde yaban atlarının evcilleştirilmesiyle, bu kültür gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş ve mitolojik öykülere ilham kaynağı olmuştur. Bunlardan biri Troya antik kentinin efsanevi tahta atıdır. Bir diğer yansıması ise geleneksel Çanakkale seramiklerinde görülmektedir. Çanakkale kenti 17. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıla kadar seramik üretiminin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Özgün stil, desen ve tasarım anlayışı ile Çanakkale seramikleri 18. yüzyılın başları gibi erken bir dönemde, birçok yabancı gezginin dikkatini çekiştir. Özellikle hayvan figürleri 19. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar değişik form ve tekniklerle üretilmiştir. Bu formlardan en dikkat çekenlerinden bir tanesi ise seramik at figürüdür. Çanakkale’nin geleneksel at figürü, döneminde günlük kullanım malzemesi olarak da kullanılmıştır. 20. yüzyıla kadar geleneksel Çanakkale seramiklerinin zengin bir kısmını oluşturan bu figür, bugün halen birçok seramik sanatçısı tarafından yorumlanmaktadır. Orijinal Çanakkale toprağı ve sırıyla üretilen Çanakkale seramikleri, bugün başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli müzelerinde sergilenmekte ve bugün hala birçok koleksiyonerin ilgisini çekmektedir.

About Works

 

ENG
Yeliz Saydan as a ceramic artist from Çanakkale, has designed in her own expression this local tradition which is influenced from past to today. She mainly embraces the horse figure in her ceramic art works.


TR
Çanakkaleli seramik sanatçısı Yeliz Saydan geçmişten günümüze yansıyan bu geleneği, yerel bir sanatçı olarak ele alarak kendi dilinde yeniden yorumlamaktadır. Seramik çalışmalarında at figürünü ağırlıklı olarak ele almaktadır.

 


 

Gallery

Bowls with Horse Head
Bowl with Horse Head
Bowl with Horse Head
Ceramic Horses
Ceramic Horses
Ceramic Horses
Ceramic Horses
Ceramic Horse
Ceramic Horse
Terra Cota Horse
Ceramic Horses
Ceramic Horse
Ceramic Horse
Ceramic Horse
Ceramic Horse with Wheel
Ceramic Horse
back to top
bottom of page